կարևոր

Եթե դուք չեք հասկանում լեզուներից որևէ մեկը, որով ներկայումս առկա է այս փաստաթուղթը, մենք խրախուսում ենք ձեզ չհամաձայնել կամ ընդունել համաձայնագիրը և, հետևաբար, չենք շարունակում օգտագործել դիմումը: Թարգմանության և անգլերեն տարբերակի միջև որևէ տարբերության դեպքում ՝ Գերակշռում է անգլերեն տարբերակը: Հետևաբար, շարունակելով օգտագործել մեր դիմումը, դուք համաձայնում և հաստատում եք, որ հասկանում եք այս փաստաթղթի պայմանները ներկայումս առկա լեզուներից մեկում: